Cập nhật bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công khai hàng loạt bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của hàng loạt địa phương trên địa bàn tỉnh. Hãy cùng Vicenland.com tổng hợp chi tiết quy hoạch Khánh Hòa tại các địa phương chi tiết dưới đây.

Khánh Hòa công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tại các địa phương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đến Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đến Huyện Cam Lâm – Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Theo quy hoạch được duyệt, huyện Cam Lâm có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 54.659 ha. Trong đó quy hoạch đến năm 2030, đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 46.840ha còn 42.903ha.

Song song với đó, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch tăng mạnh từ 6.254 ha lên 11.142ha (tăng 4.887ha). Đáng chú ý, đất thương mại dịch vụ tăng mạnh từ 623ha lên 1.815ha (tăng 1.192ha); đất ở nông thôn tăng gần 600ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng hơn 400ha;…

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Theo quy hoạch đến năm 2030, tổng diện tích đất tự nhiên của TP Cam Ranh sẽ tăng lên 33.708 ha. Trong đó, đất phi nông nghiệp tăng 7.288 ha (từ 12.428 ha lên 19.716 ha).

Cụ thể, đất khu công nghiệp và cụm công nghiệp tăng từ 26ha lên 430ha; đất thương mại dịch vụ tăng từ 371 ha lên 1.465 ha; đất ở nông thôn và đất ở đô thị từ 925 ha lên 2.544 ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng từ 109 ha lên 834 ha.

Bên cạnh đó, đất nông nghiệp giảm từ 13.917 ha còn 13.766 ha; đất chưa sử dụng từ 6.360 ha còn 226 ha, giảm 6.137 ha.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Diên Khánh - Khánh Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa đến năm 2030

Tại huyện Diên Khánh, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 có diện tích đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 28.053 ha (năm 2020) xuống còn 21.949 ha (năm 2030); diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 5.459 ha (năm 2020) lên 12.356 ha (năm 2030); diện tích đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm từ 866 ha (năm 2020) xuống còn 74 ha (năm 2030)

Trong diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng kể trên, đáng chú ý, diện tích đất thương mại – dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 39 ha (năm 2020) lên 599 ha (2030); diện tích đất ở tại đô thị tăng từ 102 ha (năm 2020) lên 1.317 ha (năm 2030);…

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Khánh Sơn - Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Khánh Sơn – Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Tại huyện Khánh Sơn, quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 28.075 ha (năm 2020) lên 30.675 ha (năm 2030); diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 1.684 ha (năm 2020) lên 2.905 ha (năm 2030); diện tích đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm từ 4.093 ha (năm 2020) xuống còn 272 ha (năm 2030).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Khánh Vĩnh - Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Khánh Vĩnh – Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Tại huyện Khánh Vĩnh, quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp được điều chỉnh từ 112.689 ha (năm 2020) xuống còn 107.096 ha (năm 2030); diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng từ 3.751 ha (năm 2020) lên 9.520 ha (2030).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Ninh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với thị xã Ninh Hòa, diện tích đất tự nhiên của địa phương này là 117.076 ha.

Diện tích đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 95.604 ha xuống còn 85.409 ha; diện tích đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm từ 5.841 ha xuống còn 69 ha.

Diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 15.019 ha lên 31.597 ha. Trong đó, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 10 ha lên 1.964 ha; đất ở tại nông thôn tăng từ 1.505 ha lên 2.127 ha; đất ở tại đô thị tăng mạnh từ 476 ha lên 3.545 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng từ 6 ha lên 784 ha.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Vạn - Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Vạn – Tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Tại huyện Vạn Ninh, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 46.312 ha còn 41.064 ha; diện tích đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm từ 5.472 ha xuống còn 341 ha.

Đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 4.416 ha lên 15.815 ha. Trong đó, đất thương mại dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 389 ha lên 4.313 ha; đất ở tại nông thôn giảm từ 641 ha xuống 461 ha; đất ở tại đô thị tăng từ 94 ha lên 1.753 ha; đất khu vui chơi, giải trí công cộng tăng từ 5 ha lên 380 ha.

>>>Quy hoạch đô thị Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa chi tiết

Lê Phước Bình – Theo http://thanhnienviet.vn/2022/09/23/khanh-hoa-cong-khai-ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-den-nam-2030-tai-cac-dia-phuong

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ

5/5 - (1 bình chọn)