Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Người Tiêu Dùng của Vicen Land

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Cung cấp các dịch vụ cho khách hàng và quản lý

Sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu, từ đó có các giải pháp hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng.
 • Gửi các thông báo trong quá trình Người Tiêu Dùng và Vicen Land trao đổi thông tin và các hoạt động giải đáp, hỗ trợ Người Tiêu Dùng.
 • Ngăn chặn các hoạt động phá hoại, lừa gạt, chiếm đoạt tài khoản Người Tiêu Dùng hay các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng vào mục đích xấu.
 • Hỗ trợ Người Tiêu Dùng trong vấn đề liên lạc và giải quyết khiếu nại.
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng tại Vicen Land.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

Thông tin của Người Tiêu Dùng được lưu trữ không thời hạn, trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Ban quản trị Công ty.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong các trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân sau có thẩm quyền được tiếp nhận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, gồm:

 • Bên ban quản trị
 • Bên đơn vị thứ 3 có dịch vụ tích hợp với Webside: vicenland.com
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp yêu cầu theo quy định tại cơ chế hoạt động.
 • Cố vấn tài chính, pháp lý, công cụ kiểm toán.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng.
 • Theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

Công ty TNHH tư vấn BĐS Vicen Land

Địa chỉ: 1646A Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. HCM

Hotline: 0928888222

Email: vicenland.info@gmail.com

Webside: https://vicenland.com/

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vicen Land sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

i) Qua email: vicenland.info@gmail.com

ii) Qua điện thoại: 0928888222

Lưu ý:

=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.