Nguồn gốc sử dụng đất được ghi trong sổ đỏ thế nào?

Nguồn gốc sử dụng đất được thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy, nguồn gốc sử dụng đất được ghi như thế nào trong sổ đỏ? Hãy cùng Vicenland.com tìm hiểu các thông tin cần biết trong bài viết này!

Ý nghĩa của việc xem nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ

Việc ghi nhận nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ không phản ánh mục đích sử dụng đất và cũng không ảnh hưởng đến việc chuyển mục đích sử dụng đất. Khi xem nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ sẽ:

– Giúp Nhà nước và người dân biết rõ được quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất đang sử dụng được hình thành từ đâu.

– Giúp người sử dụng đất biết được một số quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nếu trong sổ đỏ ghi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm” thì người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng nhưng không được quyền chuyển nhượng, không được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất mà chỉ được bồi thường về tài sản hợp pháp gắn liền với đất và chi phí đầu tư còn lại vào đất (nếu có).

Hay đất có nguồn gốc “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”, “Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất”,… thì người sử dụng đất có quyền sử dụng, được chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, tặng cho, góp vốn, thế chấp,… và được bồi thường vế đất khi Nhà nước thu hồi đất,…

Ý nghĩa của việc xem nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ

Sổ hồng nhà đất

Cách xem nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 8 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, nguồn gốc sử dụng đất được ghi tại trang 2 của giấy chứng nhận và được thể hiện theo từng trường hợp khác nhau. Cụ thể như sau:

– Trường hợp 1: Đất sử dụng được Nhà nước giao

Trong trường hợp không thu tiền sử dụng đất, trên sổ đỏ của mảnh đất này được ghi: “Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất”

Ngược lại, đất được Nhà nước giao nhưng có thu tiền sử dụng đất sẽ ghi “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Đồng thời, đất có nguồn gốc được giao thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; mua căn hộ chung cư; hoặc được ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế giao lại đất và được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính,… cũng được ghi như trên.

– Trường hợp 2: Thửa đất sử dụng được Nhà nước cho thuê đất (bao gồm cả thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, được ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê đất và công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền thuê một lần và trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính).

Đối với đất được Nhà nước cho thuê và chỉ trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, sổ đỏ ghi nhận “Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần” .

Đất được Nhà nước cho thuê và trả tiền hàng năm ghi “Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm”.

Ý nghĩa của việc xem nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ

Ý nghĩa của việc xem nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ

– Trường hợp 3: Đất được Nhà nước công nhận, kể cả sử dụng đất vào mục đích phi nông nghiệp, thuộc chế độ giao đất có thu tiền và được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính, ghi “Công nhận Quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

– Trường hợp 4: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thuộc chế độ giao đất không thu tiền thì ghi “Công nhận Quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất”.

Ý nghĩa của việc xem nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ

Ý nghĩa của việc xem nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ

>>> Cách phân biệt sổ trắng, sổ đỏ, sổ hồng nhanh chóng.

– Trường hợp 5: Công dân cần cấp Giấy chứng nhận do tách thửa, hợp thửa hoặc cấp lại, cấp đổi mà mục đích sử dụng không thay đổi, cơ quan có thẩm quyền sẽ ghi nguồn gốc sử dụng đất như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu.

– Trường hợp 6: Trong giao dịch mua bán, bên mua phải chuyển Giấy chứng nhận cho bên bán. Do đó, sổ đỏ cần ghi lần lượt hình thức nhận chuyển quyền như nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, nhận góp vốn, trúng đấu giá, xử lý nợ thế chấp, giải quyết tranh chấp, thực hiện quyết định của tòa án, thi hành án,…

Đồng thời, nguồn gốc sử dụng đất cũng được ghi thêm như trên Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu. Ngoài ra, trường hợp phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cần ghi nguồn gốc sử dụng đất phù hợp với hình thức thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

– Trường hợp 7: Khi chuyển mục đích sử dụng đất và có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận, nguồn gốc sử dụng đất trong sổ đỏ được ghi như sau:

Nếu chủ thể trả phí sử dụng đất cho việc chuyển mục đích thì ghi như quy định đối với trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nếu chủ thể chuyển sang thuê đất hoặc tiếp tục thuê đất như trước khi chuyển mục đích, nguồn gốc sử dụng đất được ghi theo quy định đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất.

Trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền chuyển mục đích và không phải chuyển sang thuê đất, sổ đỏ sẽ được ghi như trước khi chuyển mục đích sử dụng đất.

– Trường hợp 8: Người dân thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế:

Đối với thuê lại đất theo hình thức trả tiền một lần: “Thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất,…).

Theo hình thức trả tiền hàng năm ghi: “Thuê đất trả tiền hàng năm của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (hoặc cụm công nghiệp, khu chế xuất,…)”.

>> Những loại thuế phí phải trả khi mua bán đất

Châu An (TH) – Theo thanhnienviet – http://thanhnienviet.vn/2022/07/29/nguon-goc-su-dung-dat-duoc-ghi-trong-so-do-the-nao

Đánh giá
Chia sẻ

Đánh giá