Thủ tục nhà đất được thực hiện thế nào từ khi bỏ sổ hộ khẩu giấy?

Tôi được biết sổ hộ khẩu giấy sẽ bỏ từ năm 2023. Xin hỏi, những thủ tục nhà đất cần có sổ hộ khẩu thì làm thế nào?

Thủ tục nhà đất được thực hiện thế nào từ khi bỏ sổ hộ khẩu giấy?

Thủ tục nhà đất được thực hiện thế nào từ khi bỏ sổ hộ khẩu giấy?

Trả lời:

Những thủ tục về đất đai cần Sổ hộ khẩu giấy gồm:

– Xác định việc sử dụng đất ổn định (điểm e, khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP);

– Xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;

– Đăng ký biến động đất đai khi phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng;

– Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT).

Trước khi Sổ hộ khẩu giấy bị “xóa sổ”, Bộ Công an đã hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Từ ngày 01/01/2023 Nghị định 104/2022/NĐ-CP quy định về việc bỏ Sổ hộ khẩu giấy chính thức có hiệu lực. Theo đó, để khai thác thông tin về cư trú khi bỏ Sổ hộ khẩu giấy, có thể dùng những cách sau:

– Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.

– Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ Căn cước công dân có gắn chíp; sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân.

– Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch công để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.

– Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Như vậy, khi bỏ Sổ hộ khẩu giấy, người sử dụng đất có thể sử dụng một trong 5 cách trên để thực hiện các thủ tục về đất đai.

XEM THÊM

Phương Vũ

Theo thanhnienviet: https://thanhnienviet.vn/2023/03/14/thu-tuc-nha-dat-duoc-thuc-hien-the-nao-tu-khi-bo-so-ho-khau-giay

Đánh giá
Chia sẻ

Đánh giá